Pikakartta

Laadukkaat peruskartat PDF-tiedostoina helposti ja nopeasti.

-
+
Paperin koko
pysty vaaka  
vapaa: × (mm × mm)
Mittakaava

Kaikilla mittakaavoilla näkyvät samat kohdeluokat.

Keskipiste TM35FIN
E:    N:
Keskipiste ETRS89 (≈WGS84)
lat:    lon:

2017-05-16: PDF-tiedostojen lataaminen toimii taas. Oli jäänyt huomaamatta helmikuussa palvelimeen tehdyt muutokset, jotka estivät toiminnan.

2014-09-30: Lisätty mahdollisuus antaa keskipisteen maantieteelliset koordinaatit. Merkkien °, ' ja " tilalla voidaan käyttää kirjaimia d, m, s ja välilyöntiä. Desimaalierottimena voidaan käyttä pilkkua tai pistettä.

Lisäksi esikatseluun on lisätty ympyrä osoittamaan kartan keskipistettä.

2014-08-12: Vuoden 2014 rasterikartat päivitetty TMS-palvelimeen. Lisätty lista toivotuista asioista.

2014-04-18: Vuoden 2014 maastotietokantapäivitys tehty. TMS-palvelin on vielä päivittämättä, joten esikatselussa näkyy toistaiseksi vanhat kartat.

2013-11-20: Lisätty symbolit tervahauta ja pensaikko.

2013-11-09: Pikakartta on mukana Apps4Finland-kilpailun Vaikuta-sarjassa. Kyseisessä kilpailussa on myös yleisöäänestys, johon voi osallistua Oikeusministeriön Otakantaa.fi-palvelussa.

Koska kilpailuun osallistuneet projektit ovat listattu käänteisessä ilmoittautumisjärjestyksessä, niin Pikakartta on listassa sarjansa viimeisenä, mutta toivottavasti ei jää äänestyksessä sarjansa viimeiseksi :)

2013-10-17: Kapsin palvelimilla on ongelmia, jotka hidastavat ajoittain tämänkin sivun toimintaan. Pahoittelemme häiriötä.

2013-10-06: Pikakartta siirretty osoitteeseen pikakartta.fi

2013-09-26: Korjattu rullalla ja tuplaklikkaamalla zoomaamista. Nyt zoomaus toimii myös IE:llä kuten muillakin selaimilla.

Toivottuja ominaisuuksia

Seuraavia ominaisuuksia on toivottu enemmän tai vähemmän:

Lisäksi MML on muuttamassa rasterikarttojen pikselikokoja. Tämä vaikuttaa myös Pikakartan käyttämän TMS-palvelimen karttoihin. Muutoksen myötä myös TMS-palvelimen tiilien koko kasvaa nykyisestä 240 x 240 pikselistä todennäköisesti 375 x 375 pikseliin. Vaikka nykyinen 240 x 240 toimiikin enimmäkseen hyvin käyttäjän kannalta, niin se aiheuttaa kuitenkin sen, että TMS-palvelimessa joutuu olemaan kerralla miljoonia pieniä tiedostoja, mikä hidastaa huomattavasti mm. tiedostojen päivittämistä.

Huomautus

Ainakin seuraavat kohteet puuttuvat johtuen puutteista Maanmittauslaitoksen tiedostoissa:

Vältä Firefoxin PDF-esikatselun käyttämistä, sillä se ei osaa näyttää tai tulostaa kaikkea aivan oikein. Lisäksi se on hidas ja saattaa jumittua varsinkin suuria paperikokoja käytettäessä. Cairoa käyttävissä ohjelmissa luonnonsuojelualueet saattavat näkyä suorakulmioina.

Joillakin tulostimilla vesistönimet ja maastonimet eivät tulostu aivan oikein. Mikäli sama virhe näkyy myös tulostettaessa MML:n merkkienselite-PDF, niin silloin vika on todennököisesti tulostimen ajureissa.

A4-kokoinen kartta on yleensä kooltaan alle 10 MB.

Taustaa

Tarkoituksena oli luoda palvelu, jonka avulla pystyy helposti ja nopeasti tulostamaan tarkkuudeltaan ja ulkoasultaan peruskarttoja vastaavia karttoja. Ulkoasun luomisessa auttoi huomattavasti Maanmittauslaitokselta saatu tieto siitä, että myös Peruskarttarasterin tuotekuvauksessa oleva esitystapaluettelon PDF-tiedosto on avointa aineistoa, jolloin värit, viivojen leveydet ja osan symboleista pystyi ottamaan lähes suoraan siitä, eikä kovin montaa symbolia joutunut itse taiteilemaan. Koska esikuvaksi otettiin painetut kartat, niin esimerkiksi vesistöt näkyvät PDF-tiedostoissa hieman tummemmalla värillä kuin esikatselussa. Luettavuuden parantamiseksi tein tarkoituksella kuitenkin kaksi eroa Maanmittauslaitoksen painattamiin karttoihin verrattuna:

Tämän sivun PDF-tiedostoissa käytetään Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 04/2014 aineistoa. Osa karttamerkeistä, värityksestä ja kuvioinneista on otettu peruskarttarasterin tuotekuvauksen esitystapaluettelon lähteestä: http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/karttamerkit.pdf. Lisäksi joidenkin karttamerkkien muotoihin on katsottu mallia Peruskarttarasteri-aineistosta.

Tämän sivun esikatselu käyttää Maanmittauslaitoksen 08/2014 aineistoja Yleiskarttarasteri, Maastokarttarasteri ja Peruskarttarasteri.

Tekninen toteutus

Muunnos MapInfo mif/mid -tiedostoista PDF-tiedostoiksi tehdään käyttämällä kirjoittamaani PHP-koodia ja PHP:n vakiokirjastoja. Aluksi kokeilin käyttää lähteenä XML/GML-tiedostoja, mutta ne osoittautuivat liian hitaiksi käsitellä ja olivat purettuina kohtuuttoman isoja.

Esikatselua/rajausta varten luotiin oma staattisia tiedostoja käyttävä TMS-palvelin. Ainakin toistaiseksi kyseistä palvelinta voi käyttää vapaasti, kunhan ottaa huomioon Maanmittauslaitoksen avoimen tietoaineiston lisenssin.

Yhteystiedot

Tekijä: Jukka Ripatti

Sähköposti: pikakartta ät gmail piste com

Maanmittauslaitoksen avoimen tietoaineiston lisenssi - versio 1.0 - 1.5.2012

1. Yleistä

Maanmittauslaitos (jäljempänä Lisenssinantaja) on tietoaineiston immateriaalioikeuksien haltijana myöntänyt lisenssin tietoaineiston (tai sen osan) kopioon (jäljempänä aineisto) näiden käyttöehtojen mukaan.

Lisenssinsaajalla tarkoitetaan luonnollista tai juridista henkilöä, joka ottaa tämän lisenssin alaisen aineiston käyttöön. Vastaanottamalla aineiston Lisenssinsaaja hyväksyy tämän lisenssin ehdot.

 Lisenssinsaajan ja Lisenssinantajan välillä ei tämän lisenssin myötä synny yhteistyö- tai liikesuhdetta.

2. Lisenssin ehdot

2.1. Käyttöoikeudet

Tämä on maailmanlaajuisen, maksuttoman, peruuttamattoman rinnakkaisen käyttöoikeuden myöntävä lisenssi, jonka mukaan Lisenssinsaajan vastaanottamaa aineistoa voi vapaasti:

2.2. Lisenssinsaajan velvollisuudet ja vastuut

Lisenssinsaajan on aineistoa levittäessään tai aineistoa sisältävän tuotteen tai aineistoa käyttävän palvelun yhteydessä käytettyyn jakelumediaan tai -menetelmään kohtuullisesti soveltuvalla tavalla:

Tämän lisenssin perusteella Lisenssinsaaja ei saa aineiston käytön yhteydessä ilmaista, että Lisenssinantaja tukisi tai suosittelisi kyseistä aineiston käyttötapaa.

2.3. Lisenssinantajan velvollisuudet ja vastuut

Lisenssinantaja vastaa, että

Aineisto on lisensoitu sellaisenaan eikä Lisenssinantaja

3. Sovellettava laki

Tähän lisenssiin sovelletaan Suomen lakia.

4. Muutokset tähän lisenssiin

Lisenssinantaja voi milloin tahansa muuttaa lisenssin ehtoja tai soveltaa aineistoon eri lisenssiä. Tämän lisenssin ehtoja sovelletaan kuitenkin edelleen niihin aineistoihin, jotka on vastaanotettu ennen lisenssin muuttumista tai vaihtumista.